Vaccination med medbragt vaccine 250 kr

Attester m.v
Fri attest eller mulighedserklæring ved sygdom 500 kr.
Attest til rejsebureau vedr. sygdom inkl moms 513,75 kr.
Kørekortsattest inkl. moms 500 kr.
Adoptionsattest inkl moms 750 kr.
Attest til A-kasse inkl moms 566,25 kr.
Sportsdykkerattest inkl. moms 787,50 kr.
Øvrige attester takseres efter tidsforbrug.
 Forsikringsattester: brevet fra selskabet skal medbringes i print for at attesten kan laves.
Spiral – kobber 250 kr.
Konsultationer
Konsultationshonorar for gruppe 2 tilmeldte 300 kr.
Telefonkonsultationshonorar for gruppe 2 tilmeldte 100 kr.
E-mail konsultation for gruppe 2 tilmeldte 100 kr.
Konsultation for ikke tilmeldte 400 kr.