Tidsbestilling til attester finder sted telefonisk mellem 9-12.
Har du ikke et navn på attesten, da indlever den forinden så vi kan se hvor meget tid der kræves, der er meget stor variation på hvor meget tid en ‘attest’ tager.

Medbring altid attesten i papirudgave til udfyldelse. Elektronisk på mobil o.lign. er ikke tilstrækkeligt.
Vi kan ikke modtage dem pr mail da det ikke er sikker forsendelse af personfølsomme data.

De kommunale attester får vi direkte elektronisk, så dem skal du ikke medbringe.