Vi er 5 praktiserende læger der driver lægehuset i fællesskab. Vi er fælles om patienter, klinik og personale.

Lægehusets indretning er i 2003 præmieret med tildeling af “Den kronede laks”. Udvalget til Ølstykkes forskønnelse begrunder præmieringen med:”Her bag et beskedent og afdæmpet ydre åbner sig et indre – som en lille verden med spændende rumforløb, fine lysvirkninger samt opmuntrende udtryksformer.
Der er gedigne, rustikke overflader samt en tilpas enkel farveholdning i huset. Indretningen opleves med en beroligende – ligefrem helbredende – virkning, som må være et stort aktiv i et lægehus.”