TelefonkonsultationMellem kl. 8 og kl. 9 træffes lægerne ved telefonen. Vi kan her drøfte akutte sygdomme, give svar på prøver, vejlede om fortsat behandling og føre andre korte samtaler. Der er ikke almindelig tidsbestilling og kun specielle receptfornyelser mellem kl. 8 og 9.Videokonsultation
Dagligt 9-9,30. Tryk på linket ovenfor til vejledning.

Blodprøvetagning:
Skal være aftalt og bestilt på forhånd. Der kan bestilles tid online 7 dage før

On-line service via hjemmesiden eller app:
ALLE kan bestille tid, og vi anbefaler dette for at mindske køen ved telefonen. Det kan oprettes login her på hjemmesiden under Selvbetjening.

Sygeplejerskekonsultation: der kan også bestilles tid til sygeplejeske-konsultation. Der er ikke mulighed for at se lægen ved denne aftale.

Vi anbefaler at man benytter muligheden for e-mail konsultation via vores on-line service. Her kan der stilles korte spørgsmål til lægen.
Der kan gå op til 5 hverdage, men vi bestræber os på at svare fra dag til dag.

Tidsbestilling
Mellem kl. 9 og kl. 12 sidder én af vores sygeplejersker: Hanne Rasmussen, Trine Skibild eller Sofie Wilstrup ved telefonen for at modtage tidsbestillinger og forny recepter på ikke afhængighedsskabende medicin.

Vi anbefaler at bestille tid her på hjemmesiden: SELVBETJENING. Husk at afbestille tiden, hvis du ikke får brug for den.

Receptionen vil fremover være lukket efter 12.

Akut sygdom efter 12.
Ved akut sygdom mellem kl. 12 og kl. 16 opgives på telefonsvareren et telefonnr., hvor vi kan træffes.
Dette nummer er kun til akut uopsættelig sygdom eller aflysning af tid samme dag.
Der kan ikke bestilles tid eller medicin i dette tidsrum.

Vaccinationer, blodprøver m.v.
Sygeplejersken tager blodprøver, EKG, vaccinerer, laver lungefunktionsundersøgelser, allergitest, skifter sår, fjerner sting mv. Der skal aftales tid til dette.

Aftenkonsultation
Tiderne er forbeholdt patienter der går til regelmæssige kontroller, og som pga. arbejde kun med stor ulempe vil kunne komme i dagtiden.